BUDAS


BUDAS

Budas Chicos (25cm Alt)

BUDAS

Budas en Oracion (30cm)

BUDAS

Monjes Chicos

BUDAS

Budas Chicos (35cm Alt)

BUDAS

Buda Porta Vela PLACA

BUDAS

Buda Porta Vela

BUDAS

Cabeza de Buda

BUDAS

Cabeza de Buda PLACA

BUDAS

BUDA EN ORACION

BUDAS

BUDA EN ORACION GRANDE

BUDAS

Buda Meditando Con Tunica

BUDAS

BUDA CON LLAMA

BUDAS

Buda Meditando

BUDAS

BUDA MEDITANDO SOBRE ELEFANTE

BUDAS

BUDA de los Sueños

BUDAS

BUDA CON MUDRA (sabiduria)

BUDAS

BUDA GIGANTE

BUDAS

MONJE CON CANASTO

BUDAS

MONJE MEDITANDO

BUDAS

KWAN JI